سه شنبه, 11/07/1399 - 20:27 kerman-admincb
جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان

جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان

جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان با جناب دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان وراور وعضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی

 

جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان با جناب دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان وراور وعضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
 مطالب مطرح شده دراین جلسه. ماموریت وعرصه های فعالیت بسیج فرهنگیان،نهضت کمک مومنانه وپویش لبخند رضایت، مطالبات فرهنگیان، توجه به پیاده نمودن سند تحول، جلوگیری از اجرای سند2030ونفوذ،و...

هیئت اندیشه ورزهیئت اندیشه ورز

 

برچسب
مطالب مرتبط