یکشنبه, 10/21/1399 - 19:58 kerman-admincb
جلسه هم اندیشی هیات اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان کرمان

جلسه هم اندیشی هیات اندیشه ورز سازمان با حضور دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان ورئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه هم اندیشی هیات اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان با حضور دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان ورئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

 جلسه هم اندیشی هیات اندیشه ورز سازمان با حضور دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان ورئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این جلسه در دوحوزه ملی واستانی مباحث زیر مطرح شد.ماموریت نقش وکارکرد وعرصه های حضور بسیج فرهنگیان.نهضت کمک مومنانه وپویش لبخند رضایت.ردیف بودجه بسیج فرهنگیان.سند تحول بنیادین.حذف معاونت پژوهشی استانها.کمبود نیروی متخصص پرورشی در مدارس.توجه به دانش آموزان بی بضاعت در آموزش مجازی.پیگیری تشکیل جلسه با امام جمعه.مجمع نمایندگان ایتان وحضور دو نماینده از بسیج فرهنگیان در کمیسیون آموزش مجلس

هیئت اندیشه ورزهیئت اندیشه ورزهیئت اندیشه ورزهیئت اندیشه ورز

 

برچسب
مطالب مرتبط