شنبه, 09/08/1399 - 09:18 kerman-admincb
در راستای پویش لبخند رضایت صورت گرفت

تهیه تعداد40بسته موادغذایی ولوازم التحریر درراستای پویش لبخند رضایت

درراستای نهضت کمک مومنانه وپویش لبخند رضایت تعداد40بسته موادغذایی و لوازم التحریر توسط سازمان بسیج فرهنگیان ودبیرستان هفت تیر ناحیه 2کرمان تهیه وبا شناسایی دانش آموزان بی بضاعت توزیع می شود.

درراستای نهضت کمک مومنانه وپویش لبخند رضایت تعداد40بسته موادغذایی ولوازم التحریر توسط سازمان بسبج فرهنگیان ودبیرستان هفت تیر ناحیه 2کرمان تهیه وبا شناسایی دانش آموزان بی بضاعت توزیع میشود.

لبخند رضایتلبخند رضایت

 

لبخند رضایت

 

برچسب
مطالب مرتبط