سه شنبه, 07/22/1399 - 09:29 kerman-admincb
جلسه مشترک بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان کرمان

جلسه مشترک بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان کرمان در جهت هم افزایی و همکاری در اجرای برنامه های مشترک

جلسه مشترک بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان کرمان در جهت هم افزایی و همکاری در اجرای برنامه های مشترک در دفتر رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان برگزار شد در این جلسه در این خصوص برنامه هایی که نیاز به همراهی و هم افزایی دارد به صورت توافق نامه مشترک به امضا رسید.

جلسه مشترک بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان کرمان در جهت هم افزایی و همکاری در اجرای برنامه های مشترک در دفتر رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان برگزار شد در این جلسه در این خصوص برنامه هایی که نیاز به همراهی و هم افزایی دارد به صورت توافق نامه مشترک به امضا رسید.

برچسب
مطالب مرتبط