سه شنبه, 07/15/1399 - 11:04 kerman-admincb
دیدارمسئول سازمان بسیج فرهنگیان با رئیس آموزش وپرورش رفسنجان

دیدار مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزی استان کرمان با ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان جهت هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه های بسیج فرهنگیان شهرستان

دیدار مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزی استان کرمان با ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان جهت هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه های بسیج فرهنگیان شهرستان

دیدار مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزی استان کرمان با ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان جهت هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه های بسیج فرهنگیان شهرستان 

برچسب
مطالب مرتبط