یکشنبه, 07/02/1396 - 13:32

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان ، به همت معاونت تعلیم و تربیت سپاه ثار ا... اردوی ویژه حلقات ویژه بسیج فرهنگیان استان به مدت پنج روز در شهر مقدس مشهد برگزار گردید. دراین اردو، شرکت کنندگان ضمن استفاده از فیوضات معنوی بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع)، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص کیفیت بخشی به حلقات شجره طیبه صالحین در خصوص شبهاتاعتقادی، سیاسی موجود در جامعه و راهکار های پاسخ گویی و رفع این ابهامات و همچنینمسائل مختلف روز جامعه از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه استفاده نمودند.